Видео портал

Автор: Kiyiz duino dolbooru Длительность: 00:01:58
Опубликовал: Pokupai.KG 28.03.2018
Ысык-Кѳл облусуна тиешелүү элечектин бир түрү. Бугу уруусуна таандык. ...
Категории:
Социальные
Ысык-Кѳл облусуна тиешелүү элечектин бир түрү. Бугу уруусуна таандык. Ак-Суу районунун тургуну, 1928-жылы туулган Жумакан Бектенова апанын кѳрсѳтүүсү менен оролду.
Топуча
Ором  
Каттам
Жоолукча
Ээк  алмай
Жыгым
Кыргак
Куйрукча

30 метр малмал кездемеси  колдонулду.
Комментарии (0)
Ссылки и коды